De Builders.


 

15-9-2015

Dit was weer de eerste keer builders en we begonnen gelijk in de kerk, daar keken we het filmpje wat we hebben gemaakt afgelopen vrijdag voor de start zondag. We begonnen met praten over een verhaal uit de bijbel, dat ging over profeten. Daar gaan we ook nog mee verder. We hebben er ook een klein toneel stukje bij gespeeld, dat was erg leuk. Het ging over een koning en een profeet, de profeet vertelde een verhaal over stelen en vroeg wat de koning daar van vond, waarop de koning antwoordde `` vreselijk dat doe je niet`` Waarop de profeet antwoordde ``waarom heeft u dan een getrouwde vrouw van iemand gestolen`` dit toneelstukje was erg leuk! Daarna hebben we er nog wat over gepraat, over wat er goed ging en wat er gebeurde. Aan het einde deden we nog een spel genaamd Bean Boozled Challenge, dat is een spel waarbij er lekkere en niet lekkere snoepjes bij zitten, bijv stinkdierspray of drop en dan is drop een lekkere smaak. En voor we het in de gaten hadden was de tijd alweer voorbij en konden we weer naar huis. Het was een hele leuke avond.De Builders.

 

20-9-2015


 

17-11-2015


Voordat we naar catechisatie kwamen was gevraagd aan ons om iets over spijt mee te nemen of iets wat er mee te maken heeft. Tijdens catechisatie zijn we er verder op ingegaan en toen bleek  dat het niet altijd even simpel is .Soms is het moeilijk om te beslissen of iets nu wel of niet goed is omdat je  meestal niet de achterliggende situatie kent. Verder hebben we het over pesten gehad wat soms erg hard kan aankomen meestal ligt het heel gevoelig en in sommige gevallen komt de persoon die gepest wordt  er nooit meer overheen. Verder hebben we nog naar een bijbel verhaal geluisterd van Johannes de doper en nog even gesproken over de wandaad van IS in Parijs.
Gelukkig hebben we niet alleen maar negatieve dingen besproken want aan het einde van de avond hebben we nog een rondje complimenten geven gedaan.

De Builders.

 

 

20-09-2016


De vakantie is weer voorbij, dat betekent dat de gezelligheid met de Builders weer is begonnen. Zoals vorig jaar is dit jaar ds. Overeem weer de begeleider van deze groep.  We begonnen met ieder zijn eigen verhaaltje met wat hem of haar bezig houdt zoal, bij de meeste was het toch school. Daarna hebben we het over de startzondag gehad. Hoe die was verlopen, wat we hebben gedaan en natuurlijk hebben we ds. Overeem onze eigen bijdrage laten zien. Daarna hebben we het over keuzes gehad, in dit geval ging het om de beroepskeuze. Iedereen heeft mogen delen wat hij of zij wil worden en de reden daar achter. Als laatste had ds. Overeem nog een aantal stellingen voorbereidt. Wij moesten bij elke stelling een kant kiezen, je kon kiezen uit: Eens of Oneens. Maar je moest goed nadenken en doormiddel van een klein debat je keuze onderbouwen.
Toen was de avond al weer om, de tijd gaat hard als we plezier hebben!

Op naar de volgende gezellige en leerzame avond!

Benjamin

 

 

Builders oktober 


Dit keer was het thema bij de Builders: Vader.
We hadden allemaal een foto van onze vader bij ons.
We hebben de foto laten zien en we hebben vertelt wat de eigenschappen zijn van onze vaders.
Hierna hebben we na gedacht over de eigenschappen van God want God is eigenlijk ook een soort vader.
De eigenschappen die wij het meeste bij God vonden passen waren onder andere betrouwbaar, liefdevol, trouw en je kunt altijd bij hem terecht.
Na dat we dit hadden besproken hebben we het Onze Vader gelezen in de oude en de nieuwe versie.
We hebben ze vergeleken en hebben goed naar de zinnen gekeken wat er nou eigenlijk precies mee bedoelt word.
Ook hebben we besproken welke versie je het duidelijks vond en welke je het meest aansprak. 

Inge van der Meer

 

 

20 -12 -2016


We hebben deze keer aan de aankomende jeugddienst op 8-1-17 gewerkt.
Kyan, Simone en Stefan zullen de preek doen.
Ze vertellen elk hun eigen stukje van de preek.
Pia, Inge, Benjamin en Melwin moesten een verhaal van de verloren zoon bedenken in eigen woorden.
Daarna moesten we een paar suggesties bedenken.
En ten slotte gingen we alles bij langs zodat iedereen wist wat hij/zij moest doen voor de dienst.

 

 

Start 2017 fris met de Builders


Op 1 januari 2017 om 13:00 uur gingen wij met de Builders een nieuwjaarsduik doen in de haven van Alde Leie.
Het was erg koud maar gelukkig hadden we een UNOX muts op, misschien dat dat zou helpen.
Nadat een aantal toeschouwers aftelden van 3 naar 1 sprongen wij Pia, Simone, Inge, Kyan en Melwin in het ijskoude water.
De gevoelstemperatuur was rond het vriespunt dus zo snel mogelijk er weer uit.
Gelukkig kregen we daarna warme chocolademelk. Heerlijk!
Aankleden snel naar huis en onder de warme douche.
De Builders kunnen er weer tegenaan dit jaar.

Groet: Melwin

 

 

21-2-2017

Deze keer bij catechisatie hebben we het gehad over de 10 geboden en de belijdenis.
We begonnen met het invullen van een "toets", hierin werd gevraagd naar verschillende dingen. Bijvoorbeeld: Waar kun je niet zonder? Wat betekend rust voor je? En wat heb jij niet wat een ander wel heeft en zou jij graag willen hebben?
De "toets" hebben we voor onszelf ingevuld en vervolgens met elkaar besproken. Hierna heeft dominee Jaap Overeem de 10 geboden voorgelezen, en hebben we besproken welke van de 10 geboden het makkelijkst en het moeilijkst is te overtreden. Ieder had hier zijn eigen mening over. Nadat we allemaal onze mening kwijt waren heeft Jaap Overeem ons grof uitgelegd wat de belijdenis is. Hij vroeg aan ons of wij ook de belijdenis willen begaan, om deze vraag te beantwoorden krijgen we nog even de tijd. Tot de volgende keer catechisatie om precies te zijn. Dit hebben we allemaal deze keer besproken. de volgende keer zullen we ingaan op de vraag over belijdenis en over een nieuw onderwerp beginnen. Op naar de volgende keer catechisatie.

Pia

 

 

maart 2017


We hebben het gehad over het thema mystiek van de wereld. 
Soms zijn mysteries goed om dingen te kunnen begrijpen 
Om dit thema in te leiden werd ons gevraagd om een paar keer om de kerk te lopen met verschillende opdrachten.
De eerste keer moesten we luisteren naar de geluiden die we rondom de kerk konden waarnemen.
De tweede keer moesten we kijken naar de kerk of we ook onregelmatigheden konden zien.
Na iedere looptocht werd ons gevraagd wat we hadden gezien of gehoord.
Hieruit konden we een paar dingen opmaken de eerste was dat iedereen op een andere manier keek en het andere was dat ondanks we al lang naar deze kerk gingen dat er toch dingen zijn waar je normaal nooit op let.
Daarna begon de dominee het thema in te leiden met als voorbeeld wat we gedaan hadden.
We hebben besproken dat sommige dingen in het geloof een mysterie moeten blijven. Als je alles wetenschappelijk wilt benaderen en je komt iets tegen wat je niet kunt verklaren valt alles in Elkaar 
Geloven is het voor waar aannemen van de zaken die je niet kunt bewijzen.
Tenslotte hebben we nog gekeken wat onze namen betekenen.

Stefan de Jong

Afgelopen dinsdag hadden we weer Builders.
Deze keer hebben we het gehad over de reis die je maakt als je in de kerk bent.
We moesten nadenken over hoe de kerk gebouwd is en wat je ziet als je door de kerk loopt.
Dominee Jaap heeft ons uitgelegd dat de kerk altijd van west naar oost is gebouwd, de kerk is gebouwd richting Jeruzalem wat in het oosten ligt, als je door de kerk loopt loop je richting Jeruzalem.
We hebben het daarna gehad over de volgorde van de dienst en wat dit te maken heeft met de bouw van de kerk.
Zo beginnen de meeste kerken met het drempel gebed wat staat voor de ingang van de kerk/dienst. De preekstoel staat in het midden van de kerk en ook de preek is in het midden van de dienst. Zo zijn we erachter gekomen dat de bouw van de kerk en de volgorde van de dienst veel met elkaar te maken heeft en dat de reis wat je maakt tijdens de dienst bijna hetzelfde is als de reis die je maakt door de kerk.
Tenslotte hebben we het gehad over de toekomst van de Builders. Dominee Jaap heeft helaas gezegd te stoppen met de Builders. We gaan nu kijken hoe het verder moet met de Builders.

 Groetjes Simone