Predikanten.

1584 – 1592

Albertus Westerman, bediende het gehele bildt.

1592 – 1595

Lollius Dominicus, overleden.

1595 – 1599

Johannes Langius.

1599 – 1638

Johannes Papma, overleden.

1639 – 1644

Tymaeus Johannes, candidaat, vertrokken naar Reitsum.

1644 – 1662

Theodorus Struikborg, gekomen van Dongjum, overleden.

1662 – 1689 

Johannes van der Mey, candidaat, overleden.

1690 – 1700

Gerardus Horreus, candidaat, overleden.

1701 – 1709

Richard P. Horreus, gekomen van Oldeholtpa, overleden.

1711 – 1715

Hermanus Wesselius, gekomen van Augustinusga, vertrokken naar Leeuwarden. 

1715 – 1716

Tiberius Reitsma, candidaat, vertrokken naar Weesp.

1717 – 1750

Franciscus Staak, candidaat, overleden.

1751 – 1803

Christianus Henricus Braunius, gekomen van Deinum, overleden.

1805 – 1807

Gerhardus Henricus Swartte, gekomen van Gaast c.a., overleden.

1809 – 1811

Hermanus van Ingen, gekomen van Wolvega, overleden.

1813 – 1819

Lauruns van Loon, candidaat, vertrokken naar Welsrijp.

1820 – 1825

Douwe Holwerda, gekomen van Eppenhuizen, vertrokken naar Rolde.

1826 – 1849

Johannes Petrus Auwen, gekomen van Visvliet, overleden.

1850 – 1870

Frederik Gerard ter Meulen, gekomen van Oudemirdum c.a., vertrokken naar Britsum

1870 – 1904

De grote vacature, C.J. Van Drunen als godsdienstonderwijzer werkzaam, 1887 –1903

1904 – 1920

C. Zeeman, candidaat, vertrokken naar Haskerhorne.

1922 – 1927

P.N. Tonsbeek, gekomen van Kielwindeweer, vertrokken naar Kamperland.

1927 – 1944

J. de Jong, gekomen van Losdorp, Emeritaat.

1945 – 1948

B. Albada, candidaat, vertrokken naar Ijlst.

1948 – 1960

L. Spaans, candidaat, vertrokken naar Breskens.

1960 – 1964

F. Gerbrandy, candidaat, vertrokken naar Lutten.

1965 – 1970

J. ter Steege, candidaat, vertrokken naar Aalsum-Wetzens.

1971 – 1974

S. de Haan, hulpprediker, gekomen van Houtingehage, Emeritaat.

1976 – 1981

F.H. Breukelman, candidaat, vertrokken naar Amsterdam.

1983 – 1987

Mw H.A. Oosterveld-v Aken, vertrokken naar Colmschate.

1987 – 1990

Mw A.C. Hoogerbrugge, candidaat, vertrokken naar Culemborg.

1990 –  

Mw A. Marra-Ferwerda